DVD Cel mai simpatic ghid de sarcina

"De la in��ce��pu��tul tim��pu��ri��lor, ori��ce fe��me��ie care a ra��mas in��sar����ci��na��ta cu un bar��bat avand o sluj��ba si nein��su��rat cu o alta fe��me��ie e fe��li��ci��ta��ta si ras��fe��li��ci��ta��ta. (Sa spe��ram ca mai primeste si al��te��le in afa��ra fe��li��ci��ta��ri��lor - si ma voi re��feri ceva mai in��co��lo la res��pon��sa��bi��li��ta��ti��le unui sot bun.) Ves��tea ca esti gravi��da e de fie��ca��re data o ches��tie gran��dioa��sa. Stii deja asta dupa fe��lul in care te simti cand asis��ten��ta iese din la��bo��ra��tor cu un zam��bet larg pe chip. Re��gu��la ge��ne��ra��la este ur��matoa��rea: daca esti la pri��ma sar��ci��na, ii vei spu��ne so��tu��lui ves��tea cea buna ina��in��te de a o spu��ne ori����cui alt��cui��va (cu ex��cep��tia doc��to��ru��lui, de��si��gur). Daca este al doi��lea sau al trei��lea co��pil, vei anun��ta ori��ce prie��te��na de care poti da prin in��ter��me��diul te��le��fo��nu��lui, fa��xu��lui sau e��-mail��u��lui, apoi pe mama ta, pe ta��tal tau, pe ori��ce strain care se in��tam��pla sa te in��tre��be ce mai faci - si abia apoi ii vei spu��ne so��tu��lui. Iar daca e vor��ba de a pa��tra, ei bine, ar fi ne��voie de o alta car��te pen��tru a dis��cu��ta cum se cu��vi��ne acest su��biect. Da��ca fe��mei��le si bar��ba��tii ar fi cu ade��va��rat egali in plan emo��tio��nal, atunci toti po��ten��tia��lii tati ar fi ala��turi de so��ti��i��le lor, as��tep��tand cu ne��rab��da��re, in ca��bi��ne��tul doc��to��ru��lui, ves��tea cea mare. Ar sta ala��turi de tine, ras��foind nu��me��re vechi ale re��vis��tei Ma��ma cu res��pon��sa��bi��li��tati sau ci��tind ghi��duri de��spre pal��pa��rea sani��lor. Daca e pri��ma ta sar��ci��na, exis��ta san��sa ca so��tul tau sa se afle aco��lo cu tine, pen��tru a da ochii cu asistenta si a��-i ve��dea zam��be��tul larg. Daca insa el nu e aco��lo, tine minte ca soti mi��nu��nati, in��clu��siv al meu, nu sunt in��tot��dea��u��na alaturi de so��ti��i��le lor atunci cand ele afla ca sunt in��sar��ci��na��te. Si totusi pot de��veni tati atenti si iu��bi��tori. Nu uita acest sfat: un sot bun este un sot care are o sluj��ba, si un sot care are o sluj��ba pro��ba��bil nu��-si poa��te pe��tre��ce o in��trea��ga du��pa��-masa in ca��bi��netul gi��ne��co��lo��gu��lui. Fii prag��ma��ti��ca: un bar��bat ocu��pat nu e intot��dea��u��na un tata rau."Vicki Iovine
Azi 32,51 LEI
Cumpără la cel mai bun preț de la magazinele de mai jos sau caută alte produse:
Cere părerea prietenilor tăi:
Magazin recomandat
  • Humanitas Multimedia Cel mai simpatic ghid de sarcina (2 CD)

    Humanitas Multimedia Cel mai simpatic ghid de sarcina (2 CD)


    De la inceputul timpurilor orice femeie care a ramas insarcinata cu un barbat avand o slujba si neinsurat cu o alta femeie e felicitata si rasfelicitata. (Sa speram ca mai primeste si altele in afara felicitarilor - si ma voi referi ceva mai incolo la responsabilitatile unui sot bun.) Vestea ca esti gravida e de fiecare data o chestie grandioasa. Stii deja asta dupa felul in care te simti cand asistenta iese din laborator cu un zambet larg pe chip. Regula generala este urmatoarea: daca esti la prima sarcina ii vei spune sotului vestea cea buna inainte de a o spune oricui altcuiva (cu exceptia doctorului desigur). Daca este al doilea sau al treilea copil vei anunta orice prietena de care poti da prin intermediul telefonului faxului sau e-mailului apoi pe mama ta pe tatal tau pe orice strain care se intampla sa te intrebe ce mai faci - si abia apoi ii vei spune sotului. Iar daca e vorba de a patra ei bine ar fi nevoie de o alta carte pentru a discuta cum se cuvine acest subiect. Daca femeile si barbatii ar fi cu adevarat egali in plan emotional atunci toti potentialii tati ar fi alaturi de sotiile lor asteptand cu nerabdare in cabinetul doctorului vestea cea mare. Ar sta alaturi de tine rasfoind numere vechi ale revistei Mama cu responsabilitati sau citind ghiduri despre palparea sanilor. Daca e prima ta sarcina exista sansa ca sotul tau sa se afle acolo cu tine pentru a da ochii cu asistenta si a-i vedea zambetul larg. Daca insa el nu e acolo tine minte ca soti minunati inclusiv al meu nu sunt intotdeauna alaturi de sotiile lor atunci cand ele afla ca sunt insarcinate. Si totusi pot deveni tati atenti si iubitori. Nu uita acest sfat: un sot bun este un sot care are o slujba si un sot care are o slujba probabil nu-si poate petrece o intreaga dupa-masa in cabinetul ginecologului. Fii pragmatica: un barbat ocupat nu e intotdeauna un tata rau. - Vicki Iovine mai multe detalii aici
    în stoc
    32 ,51 LEI