Editura Hamangiu Actiunea revocatorie (pauliana) si actiunea oblica. Drepturi ale creditorului asupra patrimoniului debitorului

Autor - Ionica Ninu An aparitie - Octombrie 2010 Nr pagini - 272 ? Actiunea revocatorie (pauliana) si actiunea oblica? reprezint? un subiect ce nu a f?cut obiectul unor lucr?ri de acest gen, de?i, ?ntr-un context economic dificil, se nasc situa?ii litigioase privind drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului, ceea ce face ca subiectul s? fie unul deosebit de actual. ? Prin hot?r?rile judec?tore?ti selectate, at?t ?n materie civil?, c?t ?i ?n materie comercial?, aceast? culegere prezint? jurispruden?a relevant? ?i recent? a instan?elor judec?tore?ti, ?n special a cur?ilor de apel ?i a ?naltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, precum ?i unele aspecte de constitu?ionalitate a textelor legale incidente. ?n lucrare sunt analizate aspectele principale legate de acest subiect: calitate procesual? activ? ?i pasiv?, termen de prescrip?ie, condi?ii ce trebuie ?ndeplinite at?t de creditor, c?t ?i de crean??.
Azi 22,89 LEI
Cere părerea prietenilor tăi:
Magazin recomandat
  • Hamangiu Actiunea revocatorie (pauliana) si actiunea oblica. Drepturi ale creditorului asupra patrimoniului debitorului

    Hamangiu Actiunea revocatorie (pauliana) si actiunea oblica. Drepturi ale creditorului asupra patrimoniului debitorului


    Actiunea revocatorie si actiunea oblica reprezinta un subiect ce nu a facut obiectul unor lucrari de acest gen desi intr-un context economic dificil se nasc situatii litigioase privind drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului ceea ce face ca subiectul sa fie unul deosebit de actual. Prin hotararile judecatoresti selectate atat in materie civila cat si in materie comerciala aceasta culegere prezinta jurisprudenta relevanta si recenta a instantelor judecatoresti in special a curtilor de apel si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie precum si unele aspecte de constitutionalitate a textelor legale incidente. In lucrare sunt analizate aspectele principale legate de acest subiect: calitate procesuala activa si pasiva termen de prescriptie conditii ce trebuie indeplinite atat de creditor cat si de creanta. mai multe detalii aici
    în stoc
    22 ,89 LEI