Editura Universul Juridic Procedurile de preventie a insolventei concordatul preventiv si mandatul ad-hoc. Reorganizarea judiciara

Autor - Arin Octav Stanescu,Simona Maria Milos,Stefan Dumitru,Otilia Doina Milu An aparitie - Iunie 2010 Nr pagini - 338 ? Procedurile de preventie a insolventei: concordatul preventiv si mandatul ad-hoc. Reorganizarea judiciara , realizat? de un grup de avoca?i ?i economi?ti, cu to?ii practicieni ?n insolven??, se dore?te a fi un ?ndrumar practic, at?t pentru managerii ?ntreprinderilor aflate ?n dificultate financiar?, c?t ?i pentru cei care ac?ioneaz? ?n domeniul larg al recuper?rii crean?elor fie ei avoca?i, consilieri juridici, reprezentan?i ai creditorilor sau practicieni ?n insolven??. Am dorit s? cre?m posibilitatea unei mai bune ?n?elegeri a actelor normative noi, care reglementeaz? situa?ia ?ntreprinderilor aflate ?n dificultate, dar ?i a concep?iilor ?i principiilor cuprinse ?n ?Ghidul pentru restructurarea extrajudiciar? a obliga?iilor societ??ilor comerciale?, elaborat de exper?ii B?ncii Mondiale dup? consult?ri cu reprezentan?ii Asocia?iei Rom?ne a...
Azi 26,21 LEI
Cere părerea prietenilor tăi:
Magazin recomandat
 • Universul Juridic Procedurile de preventie a insolventei: concordatul preventiv si mandatul ad-hoc. Reorganizarea judiciara

  Universul Juridic Procedurile de preventie a insolventei: concordatul preventiv si mandatul ad-hoc. Reorganizarea judiciara


  Aceasta lucrare realizata de un grup de avocati si economisti cu totii practicieni in insolventa se doreste a fi un indrumar practic atat pentru managerii intreprinderilor aflate in dificultate financiara cat si pentru cei care actioneaza in domeniul larg al recuperarii creantelor fie ei avocati consilieri juridici reprezentanti ai creditorilor sau practicieni in insolventa.Am dorit sa cream posibilitatea unei mai bune intelegeri a actelor normative noi care reglementeaza situatia intreprinderilor aflate in dificultate dar si a conceptiilor si principiilor cuprinse in Ghidul pentru restructurarea extrajudiciara a obligatiilor societatilor comerciale elaborat de expertii Bancii Mondiale dupa consultari cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor ai Ministerului Justitiei Ministerului Finantelor Publice si ai Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.Speram ca lucrarea va fi usor de parcurs si de inteles de catre cei carora li se adreseaza.Probabil ca foarte curand va fi necesara o completare a acesteia cu practica judiciara in materia concordatului si cu comentarii legate de modificarile relevante ce sunt in curs de a fi aduse Legii nr. 85/206 pe care in prezent le-am tratat ca propuneri de lege ferenda. Autorii mai multe detalii aici
  în stoc
  26 ,21 LEI
  -6%