Honeywell - USA Cronotermostat de ambianta fara fir Honeywell CM727 RF

Cronotermostat de ambian�� f�r� fir, CM 727RF Cronotermostatul CM727 este destinat s� asigure controlul automat al temperaturii func�ie de timp în instala�iile de înc�lzire din vile sau apartamente. Pentru control: centrale murale, arz�toare, pompe de circula�ie, ventile de zon� motorizate �i sisteme de înc�lzire electric�. Caracteristici: - Mod de control P+I (propor�ional + integral) pentru a asigura o cre�tere controlat� a temperaturii în circuitul tur, fapt ce evit� dilatarea brusc� a conductelor �i apari�ia zgomotelor în sistem, varia�ia temperaturii în circuitul tur �i ambient are o valoare mic�. - Programare pe 7 zile, 4 nivele independente de schimbare a valorii temperaturii pe zi - Tasta vacan��, reduce temperatura pe o perioad� programat� de 1 la 99 de zile - Supracomanda manual� a temperaturii programate pân� la urm�torul punct de comutare - Tast� pentru afi�area temperaturii de referin��, în mod curent se afi�eaz� temp. ambiant� - Memoria EEPROM p�streaz� la infinit programul reglat de utilizator. - Tasta OFF (regim veghe) asigur� protec�ie anti-înghe� reglabil� la minimum 5°C. - Afi�eaz�: temp. ambiant�, cazan pornit, ceas, ziua, regim lucru, baterie consumat�. Set�ri instalator, regim de lucru ce permite ajustarea parametrilor urm�tori: - Optimizare (activ� sau inactiv�) asigur� atingerea temperaturii dorite la ora programat� prin oprirea sau pornirea instala�iei în avans, memorându-se perioada de timp necesar�. - Afi�area orei în format 24h sau 12h AM/PM, trecere automat� var�/iarn� - Ajustarea limitelor de minim �i maxim a gamei de reglare a temperaturii - Banda de propro�ionalitate ajustabil� de la 1,5 la 3°C - decalarea cu ±1...3°C a temperaturii citite în cazul instal�rii într-un loc inadecvat - Timpul minim de pornire 1, 2, 3 sau 5 minute (minim 10% dintr-un ciclu pornit/oprit) - Frecven�a ciclurilor pornit/oprit pe or� ale cazanului, ajustabil 3, 6, 9, 12. - Protec�ie anti-gripare pomp� (activ� sau inactiv�) Date tehnice termostat RF: Regimuri de lucru: - manual, automat, vacan��, veghe (anti-înghe�) Algoritm control: - propor�ional + integral cu ac�ionare on/off Programare: - 7 zile, maxim 4 trepte independente pe fiecare zi a s�pt�mânii Intervale de timp: - la alegere, în pa�i de 10 minute Func�iuni adi�ionale: - regim lucru set�ri instalator pentru personalizarea aplica�iei Afi�aj: - cu cristale lichide Gama de lucru: - 5...30°C în pa�i de 0,5°C Sensibilitate: - 0,5°C Alimentare electric�: - 2 baterii R6 alcaline (incluse) Date tehnice receptor BDR91: Alimentare electric�: - 220Vca Capacitate comutare: - releu basculant SPDT f�r� poten�ial 5(3)A/24...230Vca Frecven�a de transmisie: - 868...868,6MHz cu salt de frecven�� Distan�� de transmisie: - max. 30m sau 3 plafoane de beton armat în cl�diri reziden�iale Clasa de protec�ie: - IP 30 (cronotermostat �i modul de comand�) Accesorii incluse: - plac� de baz� pentru montarea pe perete - plac� de baz� pentru montarea în doz� - suport pentru a�ezarea cronotermostatului pe o suprafa�� plan� NOT�: - cronotermostatul se livreaz� standard împreun� cu modulul de comand� BDR 91. Facilit��i adi�ionale: - Transmisie de înalt� frecven�� pentru a minimiza timpul de emisie - Leg�tur� radio prestabilit� din fabric� între fiecare CM727RF �i BDR91, cronotermostatele nu interfereaz� între ele indiferent de numarul acestora în aceea�i cl�dire. - Optimizare (AIR adaptive intelligent recovery) Produc�tor: - Honeywell, fabricat în Marea Britanie
Azi 499,0 LEI
Cumpără la cel mai bun preț de la magazinele de mai jos sau caută alte produse:
Cere părerea prietenilor tăi: