Honeywell - USA Cronotermostat de ambianta Honeywell CMT707

Cronotermostatul CM707 este destinat s� asigure controlul automat al temperaturii func�ie de timp în instala�iile de înc�lzire din vile sau apartamente. Pentru control: centrale murale, arz�toare, pompe de circula�ie, ventile de zon� motorizate �i  sisteme de înc�lzire electric�. Caracteristici: Mod de control P+I (propor�ional + integral) pentru a asigura o cre�tere controlat� a temperaturii în circuitul tur, fapt ce evit� dilatarea brusc� a conductelor �i apari�ia zgomotelor în sistem, varia�ia temperaturii în circuitul tur �i ambient are o valoare mic�. • Programare pe 7 zile, 4 nivele independente de schimbare a valorii temperaturii pe zi • Tasta vacan��, reduce temperatura pe o perioad� programat� de 1 la 99 de zile • Supracomanda manual� a temperaturii programate pân� la urm�torul punct de comutare • Tast� pentru afi�area temperaturii de referin��, în mod curent se afi�az� temp. ambiant� • Memoria EEPROM p�streaz� la infinit programul reglat de utilizator. • Tasta OFF (regim veghe) asigur� protec�ie anti-înghe� reglabil� la minimum 5°C. • Afi�eaz�: temp. ambiant�, cazan pornit, ceas, ziua, regim lucru, baterie consumat�. Set�ri instalator, regim de lucru ce permite ajustarea parametrilor urm�tori: • Optimizare (activ� sau inactiv�) asigur� atingerea temperaturii dorite la ora programat� prin oprirea sau pornirea instala�iei în avans, memorându-se perioada de timp necesar�. • Afi�area orei în format 24h sau 12h AM/PM. • Ajustarea limitelor de minim �i maxim a gamei de reglare a temperaturii • Banda de propro�ionalitate ajustabil� de la 1,5 la 3°C • decalarea cu ±1...3°C a temperaturii citite în cazul instal�rii într-un loc inadecvat • Timpul minim de pornire 1, 2, 3 sau 5 minute (minim 10% dintr-un ciclu pornit/oprit) • Frecven�a ciclurilor pornit/oprit pe or� ale cazanului, ajustabil 3, 6, 9, 12. • protec�ie anti-gripare pomp� (activ� sau inactiv�) Date tehnice: Regimuri de lucru:            - manual, automat, vacan��, veghe (anti-înghe�) Algoritm control:               - propor�ional + integral cu ac�ionare on/off Programare:                     - 7 zile, maxim 4 trepte independente pe fiecare zi a s�pt�mânii Intervale de timp:              - la alegere, în pa�i de 10 minute Func�iuni adi�ionale:          - regim lucru set�ri instalator pentru personalizarea aplica�iei Tip contact:                       - releu f�r� poten�ial, basculant SPDT, 5(2)A la 24...230Vca
Azi 319,0 LEI
Cumpără la cel mai bun preț de la magazinele de mai jos sau caută alte produse:
Cere părerea prietenilor tăi: