Honeywell - USA Cronotermostat de ambianta Honeywell CMT907

Cronotermostatul Honeywell CM907 este destinat s� asigure  controlul automat al temperaturii func�ie de timp în instala�iile de înc�lzire sau r�cire din vile sau apartamente. Poate fi folosit ca parte a sistemului în conjunc�ie cu centrale murale, arz�toare cu combustibil lichid sau gazos, pompe circula�ie, ventile de zon� motorizate �i sisteme de înc�lzire electrice <8A. Caracteristici: Mod de control P+I (propor�ional + integral) pentru a asigura o cre�tere controlat� a temperaturii în circuitul tur, fapt ce evit� dilatarea brusc� a conductelor �i apari�ia zgomotelor în sistem, varia�ia temperaturii în circuitul tur �i ambient are o valoare mic�. • Programare pe 7 zile, 6 nivele independente de schimbare a valorii temperaturii pe zi • Tasta Party pentru men�inerea temporar�/ajustarea temperaturii curente cu 1-23 ore. • Tasta Zile Libere copiaz� programul de duminic� în ziua respectiv� sau urm�toare asigurând temperatura dorit� în zilele de odihn� f�r� a reprograma cronotermostatul. • Tasta vacan�� realizeaz� economie de energie prin reducerea temperaturii pe o perioad� de 1 la 99 de zile, revine la operarea normal� la sosirea programat� din vacan�� • supracomanda manual� a temperaturii programate pân� la urm�torul punct de comutare • Tast� pentru afi�area temperaturii de referin��, în mod curent se afi�az� temp. ambiant� • Memoria EEPROM p�streaz� la infinit programul reglat de utilizator. • Pozi�ia OFF a comutatorului asigur� protec�ie anti-înghe� reglabil� la minimum 5°C. • Afi�az�: temp. ambiant�, cazan pornit, ora curent�, data, regim lucru, baterie consumat� • Trecere automat� de la ora de var� la ora de iarn� �i invers. Set�ri instalator, regim de lucru ce permite ajustarea parametrilor urm�tori: • Optimizare (activ� sau inactiv�) asigur� atingerea temperaturii dorite la ora programat� prin oprirea sau pornirea instala�iei în avans, memorându-se perioada de timp necesar�. • Afi�area orei în format 24h sau 12h AM/PM • Ajustarea limitelor de minim �i maxim a gamei de reglare a temperaturii • Banda de propro�ionalitate ajustabil� de la 1,5 la 3°C • decalarea cu ±1...3°C a temperaturii citite în cazul instal�rii într-un loc inadecvat • Timpul minim de pornire 1, 2, 3 sau 5 minute (minim 10% dintr-un ciclu pornit/oprit) • Frecven�a ciclurilor pornit/oprit pe or� ale cazanului , ajustabil 3, 6, 9, 12. • Senzor de temperatur� exterioar� – doar monitorizare • Senzor de temperatur� din alt� camer� – exclude senzorul încorporat • Protec�ie anti-gripare pomp� • Comutare releu: putere rupere 3A / putere rupere 8A (pentru înc�lzire electric�), în regimul de putere 3A via�a bateriilor este prelungit� �i zgomotul de comutare redus Date tehnice Cronotermostatul Honeywell CM907: Regimuri de lucru: - manual, automat, vacan��, veghe, petrecere, zile libere Algoritm control: - propor�ional + integral cu ac�ionare on/off Programare: - 7 zile, maxim 6 trepte independente pe fiecare zi a s�pt�mânii Intervale de timp: - la alegere, în pa�i de 10 minute Func�iuni adi�ionale: - regim lucru set�ri instalator pentru personalizarea aplica�iei Tip contact: - releu f�r� poten�ial, basculant SPDT,  8(3)A la 24...230Vca Afi�aj: - cu simboluri �i mesaje în clar, iluminat albastru deschis Facilit��i op�ionale: • Comutarea de la distan�� prin telefon cu modem; la apelare, termostatul comut� din regimul de lucru existent la o temperatur� de confort presetat�. • Senzor conectabil pentru m�surarea temperaturii din alt� camer� • Afi�area temperaturii exterioare prin conectarea unui senzor de exterior
Azi 584,2 LEI
Cumpără la cel mai bun preț de la magazinele de mai jos sau caută alte produse:
Cere părerea prietenilor tăi: