Honeywell - USA Regulator Electronic pentru cazane in condensatie - AX5200SQ

Regulatoare electronice pentru cascad� cazane în condensa�ie, AX5200 AX5200SQ este un regulator electronic destinat aplica�iilor de înc�lzire cu maximum 5 cazane în condensa�ie cu protocol Opentherm® (ex. DeDietrich, Keston, Ferroli, etc...). Regulatorul comunic� cu cazanul OpenTherm modulând continuu puterea acestuia �i realizând optim condensarea. AX5200SQ asigur� pornirea cazanelor în cascad� func�ie de necesarul de c�ldur�. Schimbarea rolului de cazan conduc�tor se face func�ie de num�rul de ore �i sarcina de func�ionare. Regulatoarele AX5200SQ se pot interconecta prin magistrala de comunicare XIB-Bus (RS485) cu regulatoare extensie AX5112ZN sau AX5112DH (lungime cablu max 200m), care asigur� controlul circuitelor auxiliare de înc�lzire sau preparare A.C.M. folosind boiler sau schimb�tor de c�ldur� �i rezervor de acumulare. • Func�ii automate principale: - memorarea parametrilor �i alarmelor din sistem pe min. 48 ore la intervale de 5 minute. - contorizarea timpului �i puterii de func�ionare a fiec�rui cazan - limitare maxim� �i minim� a puterii �i temperaturii apei în cazane - ceas programator s�pt�mânal cu dou� perioade confort �i dou� economic pe fiecare zi, op�ional se poate instala un cronotermostat OpenTherm - protec�ie anti-legionela, anti-înghe�, anti-gripare pompe - reglare func�ie de temperatura exterioar�, curb� autoadaptiv� de înc�lzire, optimizare - cu senzor de interior sau termostat OpenTherm instalat - bateria de litiu asigur� p�strarea datelor în regulator la c�derea tensiunii • Operare: - afi�aj cu cristale lichide, iluminat, cu meniuri în limba român�, 2x16 caractere - manual de utilizare, programare, instalare în limba român�, cartele pentru aplica�ii - 3 niveluri de acces parolate: utilizator, instalator, inginer de sistem - conectarea direct� (software gratuit) cu un cablu RS232 la un calculator de unde se pot accesa �i modifica toate func�iile din meniu, se întocmesc grafice de func�ionare pentru întreaga instala�ie, se transmit informa�ii, alarme - comutarea prin telefon (cu modem instalat) a unuia sau mai multor circuite - transmiterea de alarme prin fax la apari�ia defectelor la cazane, pompe, senzori - personalizarea afi��rii denumirii circuitelor sistemului pentru recunoa�tera lor facil� • Programare: - 4 taste pentru programare, operare (sus, jos, anulare, confirmare), sau din calculator. • Date tehnice: Tip control: - P.I.D. cu semnal control OpenTherm pentru cazane Alimentare electric�: - 230Vca/50Hz Protec�ie: - clasa II (IEC1010), IP30 Dimensiuni �i montare: - 208x165x55mm, montare pe perete sau pe �in� DIN Ie�iri control: - 1 digital� pentru pomp�, releu f�r� poten�ial 230V/3(2)A - 5 modulante pentru cazane în condensa�ie OpenTherm Intr�ri analogice: - 3 senzori (termistori NTC10kΩ) - 1 termostat de ambian�� OpenTherm Intr�ri digitale: - 2 contacte de comutare f�r� poten�ial pentru: un ceas extern (sau cerere extern� de c�ldur� ACM) �i o alarm� Comunicare: - RS232 pentru conectarea direct� la calculator, RS485 pentru comunicarea XIB-Bus cu regulatoare extensie AX5112ZN/DH Comutare telefonic�: - din regim confort în economic �i invers cu modem telefonic Produc�tor: Honeywell, fabricat în Olanda
Azi 4.505 LEI
Cere părerea prietenilor tăi: