Viper Modul 4104 pornire motor

Viper 4104 - Sistem de confort cu pornirea motorului din telecomanda unidirectionala, raza de actiune de pana la 100m; garantie pe viata Descriere produs: Porne��te motorul ma��inii din telecomand�� de la o distan���� de pân�� la 100m prin simpla ap��sare a unui buton. Pe timp de iarn�� înc��lze��te interiorul ma��inii ��i dezghea���� geamurile, iar vara porne��te aerul condi��ionat Preg��te��te motorul pentru plecare în zilele geroase  Conceput pe baza tehnologiei sistemului Viper Responder LE, de��in��tor al premiului „Cea mai bun�� inova��ie” la CES 2008 De��ine 2 telecomenzi elegante ��i sub��iri cu 5 butoane Beneficii Încuiere/ descuiere a ma��inii folosind telecomanda sistemului Posibilit����i multiple de pornire a motorului: la cerere la ap��sarea butonului dedicat pentru RS va func��iona un timp programat temporizat - pentru pornirea automat�� cu durat�� programabil�� a motorului, de un num��r de ori programat, la intervale programate de timp Smart Start - pornire automat�� a motorului când sunt îndeplinite una dintre urmatoarele condi��ii: temperatura în interiorul vehiculului este mai mic�� decât o valoare programabil�� cuprins�� în intervalul -23...+21 grade Celsius; func��ia poate fi dezactivat�� temperatura în interiorul vehiculului este mai mare decât o valoare programabil�� cuprins�� în intervalul +4...+54 grade Celsius; func��ia poate fi dezactivat�� valoarea tensiunii bateriei autovehiculului este mai mic�� decât o valoare programabil�� cuprins�� în intervalul 9-12,5V; func��ia poate fi dezactivat�� Mod Turbo - men��ine motorul pornit o perioada de timp programabil�� (1,3,5 sau 10 minute) pentru a permite r��cirea turbinei Deschiderea portbagajului din telecomand��*- la ap��sarea unui buton al telecomenzii Viper Func��ie confort - ridicarea geamurilor la încuiere Confirm��ri pentru încuiere ��i descuiere, pe claxon Încuiere/descuiere f��r�� sunete de confirmare - Silent Mode™ - Sunt momente în care sunetele de confirmare a comenzilor de armare sau dezarmare îi pot deranja pe cei din jur (în special noaptea). Aceste sunete pot fi dezactivate prin ap��sarea unui buton al telecomenzii, ma��ina confirmând comenzile prin luminile de semnalizare (luminile de pozi��ie) Buton dedicat pentru dezactivarea pornirii motorului din telecomand�� - instalat în vehicul este folosit pentru a preveni pornirea accidental�� a motorului în spa��iile închise sau de c��tre persoane neinstruite Utilizare cu o singur�� mân��  Durat�� mare de via���� a bateriilor - pân�� la 6 luni Poate fi instalat pe vehicule echipate cu motor diesel - pornirea va fi activat�� numai dup�� ce motorul a ajuns la temperatura optim�� de pornire Control manual ��i automat pentru comand�� dezaburire lunet�� - porne��te automat dezaburirea lunetei dac�� temperatura în interiorul vehiculului este mai mic�� de 12,5 grade Celsius Trei canale auxiliare care pot fi folosite pentru: aprinderea farurilor din telecomand��* plierea oglinzilor* aprindere proiectoare* deschidere geamuri* deschidere capac de rezervor* Încuiere pasiv�� - sistemul de securitate poate fi programat s�� încuie u��ile automat. Aceast�� func��ie este util�� pentru momentele în care uita��i s�� încuia��i ma��ina sau aceasta se descuie accidental Protejarea transmisiei radio dintre telecomand�� ��i ma��in�� prin tehnologia Clone-Safe™ - sistemul de securitate folose��te un algoritm de generare de numere aleatorii, astfel încât posibilitatea clon��rii telecomenzii este imposibil�� Garan��ie pe via���� Cump��r��torii sistemelor de securitate Viper primesc garan��ie pe toat�� perioada de utilizare a vehiculului pe care au instalat sistemul Not�� Activarea unor func��ii poate necesita utilizarea unor module op��ionale. Necesitatea acestor module depinde de gradul de accesorizare al ma��inii. *  Verifica��i compatibilitatea acestei func��ii cu vehiculul dumneavoastr��; poate necesita un accesoriu suplimentar Func��ii Raz�� de ac��iune de pân�� la 100 m Sistem pornire motor din telecomand�� cu 24 canale ��i sistem de închidere centralizat�� a u��ilor Tehnologie SuperCode Clipire lumini de pozi��ie/semnalizare Receptor cu întrerup��tor Valet ��i LED LED indicator stare, albastru str��lucitor 2 telecomenzi cu 5 butoane, elegante ��i sub��iri Interfa���� pentru comandarea facil�� a 2 ma��ini din aceea��i telecomand�� Tahometru virtual Relee programabile pentru pornirea motorului din telecomand�� ��i clipirea luminilor de pozi��ie Transmisie manual�� Localizarea ma��inii în parcare Tehnologii avansate de pornire a motorului: Timer Start, Smart Start, RunTime Reset Dock XPRESSPORT pentru conectarea modulelor Xpresskit Conector D2D pentru conectarea interfe��elor digitale de la Directed Temporizator “Turbo” încorporat 4 ie��iri auxiliare Închidere centralizat�� cu deschiderea cu prioritate a u��ii ��oferului Deschidere portbagaj cu 3 ie��iri auxiliare Circuit de protec��ie a electromotorului – op��ional Preluare motor pornit   Specificatii tehnice: Po
Azi 799,0 LEI
Cumpără la cel mai bun preț de la magazinele de mai jos sau caută alte produse:
Cere părerea prietenilor tăi:
Magazin recomandat
  • Viper Modul Pornire Motor 4606

    Viper Modul Pornire Motor 4606


    Modul pornire motor din telecomanda Viper 4606: Porneşte motorul maşinii din telecomandă de la o distanţă de până la 500 m prin simpla apăsare a unui buton Pe timp de iarnă încălzeşte interiorul maşinii şi dezgheaţă geamurile, iar vara porneşte aerul condiţionat Pregăteşte motorul pentru pornire în zilele geroase Modulul de pornire Viper 4606 este conceput pe baza tehnologiei sistemului Viper Responder LE, deţinător al premiului „Cea mai bună inovaţie” la CES 2008 Deţine 1 telecomanda eleganta şi subţire cu 5 butoane Beneficii: Încuiere/ descuiere a maşinii folosind telecomanda sistemului Posibilităţi multiple de pornire a motorului:la cerere                                                                                                       la apăsarea butonului dedicat pentru RS                                                                                                       va funcţiona un timp programat Temporizat : pentru pornirea automată cu durată programabilă a motorului, de un număr de ori programat, la intervale programate de timp Smart Start : Pornire automată a motorului când sunt îndeplinite una dintre urmatoarele condiţii: Temperatura în interiorul vehiculului este mai mică decât o valoare programabilă cuprinsă în intervalul -23...+21 grade Celsius: funcţia poate fi dezactivată Temperatura în interiorul vehiculului este mai mare decât o valoare programabilă cuprinsă în intervalul +4...+54 grade Celsius:funcţia poate fi dezactivată Valoarea tensiunii bateriei autovehiculului este mai mică decât o valoare programabilă cuprinsă în intervalul 9-12,5: funcţia poate fi dezactivată Mod Turbo : menţine motorul pornit o perioada de timp programabilă (1,3,5 sau 10 minute) pentru a permite răcirea turbinei Deschiderea portbagajului din telecomandă: la apăsarea unui buton al telecomenzii Viper Funcţie confort : ridicarea geamurilor la încuiere Confirmări pentru încuiere şi descuiere, pe claxon Incuiere/descuiere fără sunete de confirmare : Silent Mode™ Sunt momente în care sunetele de confirmare a comenzilor de armare sau dezarmare îi pot deranja pe cei din jur (în special noaptea):Aceste sunete pot fi dezactivate prin apăsarea unui buton al telecomenzii, maşina confirmând comenzile prin luminile de semnalizare (luminile de poziţie) Buton dedicat pentru dezactivarea pornirii motorului din telecomandă : instalat în vehicul ,este folosit pentru a preveni pornirea accidentală a motorului în spaţiile închise sau de către persoane neinstruite Utilizare cu o singură mână Durată mare de viaţă a bateriilor :până la 6 luni Poate fi instalat pe vehicule echipate cu motor diesel : pornirea va fi activată numai după încalzirea bujiilor incandescente Control manual şi automat pentru comandă dezaburire lunetă : porneşte automat dezaburirea lunetei dacă temperatura în interiorul vehiculului este mai mică de 12,5 grade Celsius Patru canale auxiliare care pot fi folosite pentru:aprinderea farurilor din telecomandă(in functie de autoturism)                                                                                                         plierea oglinzilor(in functie de autoturism)                                                                                                         aprindere proiectoare(in functie de autoturism)                                                                                                         deschidere geamuri(in functie de autoturism)                                                                                                         deschidere capac de rezervor(in functie de autoturism) Încuiere pasivă :sistemul de securitate poate fi programat să încuie uşile automat Această funcţie este utilă pentru momentele în care uitaţi să încuiaţi maşina sau aceasta se descuie accidental Protejarea transmisiei radio dintre telecomandă şi maşină prin tehnologia Clone-Safe™ : sistemul de securitate foloseşte un algoritm de generare de numere aleatorii, astfel încât posibilitatea clonării telecomenzii este imposibilă Funcţii: Rază de acţiune de până la 500 m Sistem pornire motor din telecomandă cu 16 canale şi sistem de închidere centralizată a uşilor Tehnologie SuperCode Clipire lumini de poziţie/semnalizare Receptor cu întrerupător Valet şi LED LED indicator stare:albastru strălucitor 1 telecomenda cu 5 butoane, eleganta şi subţire Interfaţă pentru comandarea facilă a 2 maşini din aceeaşi telecomandă Tahometru virtual Relee programabile pentru pornirea motorului din telecomandă şi clipirea luminilor de poziţie Transmisie manuală Localizarea maşinii în parcare Tehnologii avansate de pornire a motorului: Timer Start, Smart Start, RunTime Reset Conector D2D pentru conectarea interfeţelor digitale de la Directed Temporizator “Turbo” încorporat 4 ieşiri auxiliare Închidere centralizată cu deschiderea cu prioritate a uşii şoferului Circuit de protecţie a electromotorului : opţional Preluare motor pornit Garanţie pe viaţă Notă:Cumpărătorii sistemelor de securitate Viper mai multe detalii aici
    în stoc
    799 ,00 LEI