Watts Industries - Germany Centrala de detectie scurgeri de gaz cu senzor incorporat WATTS - GSX MET

Gas Sentinel - WATTS GSX este o central� de detec�ie de scurgeri de gaz cu senzor încorporat. Centrala este dotat� cu semnal de ie�ire pentru comanda unui ventil electromagnetic cu rearmare manual�, alarm� acustic� �i luminoas�. Se recomand� folosirea cu ventile normal închis ce asigur� protec�ie 100% �i în cazul lipsei tensiunii pe durata apari�iei scurgerii de gaz. Centrala de detec�ie are un design ce respect� normele CE în vigoare �i are dimensiuni compacte. Sunt disponibile dou� versiuni: cu montare pe perete sau în doz�. Durata de via�� a senzorului este de 10 ani în func�ionare. GSX poate fi folosit la lucrul în re�ea pentru monito-rizarea a maxim 11 zone. Atunci când se instaleaz� în re�ea, o central� se configureaz� ca “master”, celelalte fiind subordonate acesteia. La centrala “master” se conecteaz� �i ventilul electromagnetic. Indiferent la care zon� apare o scurgere de gaz alarma acustic� va fi activat� �i la centrala master iar ventilul va fi închis. LED-ul verde al centralei master va indica c� alarma a fost transmis� de la o alt� zon�. Alarmele zonelor f�r� scurgeri nu vor fi activate. Capacitate cazan: maximum 35 kW (aplica�ii domestice) Tensiune alimentare: 230Vca, consum 3W Ie�ire releu: basculant 5A/230Vca, f�r� poten�ial, pentru ventile normal închise sau normal deschise Temperatur� ambiant�: 15…+50°C Umiditate: 30…95% Indicatoare luminoase :     - LED verde, pentru indicare func�ionare, intermitent - indic� c� procedura de programare este activat� (în curs) - LED galben, func�ionare defectuoas� a centralei - LED ro�u 1, alarm� de aten�ionare nivel 1: 0,5% gaz în înc�pere - LED ro�u 2, alarm� de aten�ionare nivel 2: 0,75% gaz în înc�pere Defectare senzor de gaz : centrala este echipat� cu sistem electronic de auto- diagnoz� ce monitorizeaz� continuu sistemul pentru o corect� operare. Func�ionare alarm�: la apari�ia unei scurgeri de gaz detectorul închide ventilul de gaz, aprinde led-ul ro�u 1 sau 2 �i porne�te alarma acustic�. Alarm� acustic� : buzer încorporat Rearmare: alarma poate fi dezactivat� pentru un minut de la butonul PROG. Sensibilitate: nivel 1 (prereglat din fabric�) 0,5% gaz în înc�pere (10% din LIE) | nivel 2 (selectabil) - 0,75% gaz în înc�pere (15% din L.I.E.) Durat� de via��: senzorul este normat s� func�ioneze 10 ani dup� care se recomand� înlocuirea acestuia (datorat� procesului de îmb�trânire) Protec�ie: Clasa II, tip IP42 Dimensiuni: 125x82x47mm Regim lucru programare: permite configurarea centralelor pentru lucrul în re�ea în sisteme-le unde se dore�te monitorizare în mai multe zone (maxim 11) Aprob�ri de model: EEC89/336, EEC73/23, EN50194, MLPAT Produc�tor: Watts Industries, fabricat în Italia
Azi 277,0 LEI
Cere părerea prietenilor tăi: